Waar ben je naar op zoek?

Categoriën
Ruimte

Indusigns

 • Paxtonstraat 3F 8013RP te Zwolle
 • 0031651164951
 • info@indusigns.nl
 • KvK: 59719818
 • BTW: NL853617466B01

1. Prijzen

De door Indusigns genoemde productprijzen zijn altijd inclusief BTW en eventuele overige belastingen (tenzij anders aangegeven), behoudens eventuele kosten van aflevering, welke worden genoemd op de betreffende productpagina. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet. Wij behouden ons het recht voor tussentijds wijzigingen in de aanbiedingen te doen. De kosten van aflevering worden per product bepaald door Indusigns. In principe worden alle producten in de shop gratis verzonden binnen Nederland, België en Duitsland, tenzij nadrukkelijk vermeld op de productpagina. Als u de bestelling zelf wilt afhalen, geef dit dan aan in het opmerkingenveld tijdens de bestelprocedure. In dat geval bent u van harte welkom aan de Paxtonstraat 3F, 8013RP te Zwolle. Graag eerst een belletje of mailtje ter bevestiging van de ophaalafspraak, omdat wij niet altijd aanwezig zijn.

2. Betalingscondities

Goederen worden verstuurd na de ontvangst van de betaling van het bedrag van de bestelling (inclusief eventuele verzendkosten), tenzij wordt gekozen voor achteraf betalen via Klarna.

 • Betalingswijze
  U kunt bij ons op de volgende manieren betalen:
  • iDEAL (Nederland)
  • Directe bankoverschrijving (Overal)
  • PayPal (Overal)
  • Bancontact (België)
  • Creditcard (Overal)
  • Klarna (Overal)
  • Sofort (Duitsland)
  • Giropay (Duitsland)
  • EPS (Oostenrijk)
  • Amazon/ Google / Apple Pay (Mobiel / Overal)

3. Leveringstermijn en aflevering

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld betreft de plaats van aflevering het door u opgegeven adres. De levertijd na bestelling is maximaal 5 werkdagen, tenzij anders vermeld op de productpagina (niet op voorraad / pre-order). Vaste verzendmomenten zijn maandagmiddag en donderdagmiddag. Precieze tijden zijn afhankelijk van pick-up door PostNL. Indien deze termijn niet mogelijk is wordt u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In het geval van maatwerk (kapstok / balklampen / koperen hanglampen) geldt een uiterste levertermijn van 8 weken.

4. Aansprakelijkheid

Indusigns is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt

– Door ondeskundig/onregelmatig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is (daaronder begrepen het verschuiven van meubelen in plaats van het optillen daarvan, waardoor de verbindingen van de meubelen verzwakken, loskomen of zelfs afbreken);

– Doordat Indusigns is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;- Door derden die op verzoek of met instemming van de klant bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken;

– Door materialen of diensten die op verzoek of met instemming van de klant door derden worden geleverd of door de klant aan het geleverde worden bevestigd of waarmee het geleverde (niet volgens de overeenkomst) wordt behandeld.

5. Zichttermijn en retournering bij consumentenkoop op afstand

U wilt uw artikel ruilen.

Een voorraad artikel ruilen is altijd mogelijk. De retourkosten zijn voor eigen rekening. Wilt u uw artikel ruilen? Stuur dan een mail naar info@indusigns.nl

De onderstaande informatie graag bijvoegen.

– Uw naam

– Het ordernummer

– De reden waarom u het artikel wenst te ruilen

– Welk artikel wenst u te ontvangen

Het artikel graag in de originele verpakking retourneren naar het onderstaande adres:

Indusigns

Paxtonstraat 3F

8013RP Zwolle

Zodra we het om te ruilen product hebben ontvangen, zullen we het nieuwe product opsturen.

U wenst het aangekochte artikel te retourneren

Het retourneren van een product is voor eigen rekening. U kunt het artikel binnen 14 dagen retourneren.

Wenst u uw artikel te retourneren? Stuur dan een mail naar info@indusigns.nl

De onderstaande informatie graag bijvoegen.

– Uw naam

– Het ordernummer

– De reden waarom u het artikel wilt retourneren

Het artikel graag in de originele verpakking retourneren naar het onderstaande adres. Zorg voor voldoende frankering.

Indusigns

Paxtonstraat 3F

8013RP Zwolle

Terugbetaling

Zodra we de retourzending hebben ontvangen zullen wij deze beoordelen. Vervolgens laten wij u weten of de terugbetaling is goedgekeurd of niet. Wanneer het wordt goedgekeurd wordt u terugbetaald via de gebruikte betaalmethode. Dit duurt uiterlijk 14 dagen.

Heb je een op maat gemaakt artikel bij ons aangeschaft, dan is een terugbetaling of ruil helaas niet mogelijk.

6. Eigendomsvoorbehoud

Alle door Indusigns te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van Indusigns, zolang de klant enige vordering van Indusigns, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan. De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Indusigns te bewaren. De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt. Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Indusigns tekort schiet of Indusigns goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is Indusigns gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal medewerking verlenen en Indusigns te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de gebruiker. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met gebruiker was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor Indusigns uit de terugneming voortvloeien.

7. Levering producten in een ander land dan Nederland

Leveringskosten voor de levering van bepaalde producten, die plaats zal vinden in een ander land dan Nederland, België of Duitsland, worden apart berekend en nadrukkelijk aangegeven op de productpagina.

8. Privacy

Uw gegevens worden door ons opgeslagen in een persoonsregister. Indien u onze website bezoekt, dan herkent onze webserver uw domeinnaam en emailadres. Naast deze gegevens bewaren wij ook de informatie die u op onze website heeft geraadpleegd. Ook als u op onze website zelf informatie heeft achtergelaten, bijvoorbeeld over door u bestelde producten, dan bewaren wij die, met als doel onze website te verbeteren en de inhoud van de pagina op uw gebruik af te kunnen stemmen. Daarnaast gebruiken wij ze om de overeenkomst correct uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden van interessante acties en aanbiedingen. Wij stellen uw persoonsgegevens niet beschikbaar aan derde bedrijven voor marketingdoeleinden. Wel schrijft u zich automatisch in voor onze maandelijkse nieuwsbrief, waarvoor u uzelf kunt afmelden in de eerste ontvangen nieuwsbrief. Indien u bezwaar heeft tegen één van bovengenoemde activiteiten, dan kunt u contact met ons opnemen via info@indusigns.nl. Op eerste verzoek zullen wij uw gegevens verwijderen.

9. Google Privacy statement

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

10. Toepasselijk recht

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt het Nederlands recht op alle door Indusigns en haar klanten gesloten overeenkomsten.