Waar ben je naar op zoek?

Categoriën
Ruimte

Indusigns

  • Paxtonstraat 3F 8013RP te Zwolle
  • 0031651164951
  • info@indusigns.nl
  • KvK: 59719818
  • BTW: NL853617466B01

1. Prijzen

De door Indusigns genoemde productprijzen zijn altijd inclusief BTW en eventuele overige belastingen (tenzij anders aangegeven), behoudens eventuele kosten van aflevering. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet. Wij behouden ons het recht voor tussentijds wijzigingen in de aanbiedingen te doen. De kosten van aflevering worden per product / project bepaald. In principe worden alle producten in de shop gratis verzonden binnen Nederland, België, behalve het stalen drankrek, het hairpin tafelframe en de producten van olievaten. De kosten voor het verzenden van de hairpin tafel worden op de productpagina vermeld en zijn afhankelijk van de bestelling en de afleverlocatie. De kosten voor het verzenden van het stalen drankrek worden bepaald op basis van de afmetingen en de afleverlocatie. De kosten voor het verzenden van de producten van olievaten worden bepaald door de grootte van de bestelling en de afleverlocatie. Als u de bestelling zelf wilt afhalen, kies dan voor de optie ‘afhalen’. Er worden dan geen verzendkosten in rekening gebracht. In dat geval bent u van harte welkom aan de Paxtonstraat 3F te Zwolle. Graag eerst een belletje of mailtje ter bevestiging van de ophaalafspraak.

2. Betalingscondities

Goederen worden verstuurd na de ontvangst van de betaling van het bedrag van de bestelling (inclusief eventuele verzendkosten).

Betalingswijze
U kunt bij ons op de volgende manieren betalen:
• iDEAL (Nederland)
• Directe bankoverschrijving (Overal)
• PayPal (Overal)
• Bancontact (België)
• Creditcard (Overal)
• Klarna (Overal)
• Sofort (Duitsland)
• EPS (Oostenrijk)
• Amazon/ Google / Apple Pay (Mobiel)

3. Leveringstermijn en aflevering

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld betreft de plaats van aflevering het door u opgegeven adres. De standaard verzendtermijn, voor de meeste producten in de shop, is binnen 3 werkdagen na bestelling. Indien deze termijn niet mogelijk is wordt u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In het geval van sommige producten (wordt vermeld op de productpagina) en maatwerk producten geldt een uiterste levertermijn van 7 a 8 weken.

4. Zichttermijn en retournering bij consumentenkoop op afstand

Conform de wettelijke bepalingen heeft u als consument een zichttermijn van 14 dagen, ingaande de dag na ontvangst van de goederen. Tijdens de zichttermijn zult u de goederen en het verpakkingsmateriaal voorzichtig behandelen. Uitpakken en gebruiken is slechts toegestaan om te beoordelen of u het product wilt behouden. Op maat gemaakte items en beschadigde items kunnen niet worden geretourneerd. Wanneer u van het ontbindingsrecht binnen de zichttermijn gebruik wilt maken, dan dient u de volgende stappen te volgen:

1. Melding maken van het voornemen tot retourzending via het e-mail adres: info@indusigns.nl
2. Binnen 14 dagen na het maken van de melding, de bestelling in originele staat en originele verpakking, met de labels er nog aan retour te sturen naar het volgende retouradres: Paxtonstraat 3F, 8013RP te Zwolle, Nederland

NOTE: Let op dat het pakket voldoende gefrankeerd verstuurd wordt, anders wordt het niet in ontvangst genomen. Beschadigde en gebruikte producten kunnen wij helaas niet retour nemen. Retournering van de goederen komt voor uw eigen rekening en risico. Terugbetaling van door u reeds voldane bedragen geschiedt uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de koop.

5. Eigendomsvoorbehoud

Alle door Indusigns te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van Indusigns, zolang de klant enige vordering van Indusigns, waaronder in ieder geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan. De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Indusigns te bewaren. De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt. Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Indusigns tekort schiet of Indusigns goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is Indusigns gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal medewerking verlenen en Indusigns te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de gebruiker. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met gebruiker was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor Indusigns uit de terugneming voortvloeien.

6. Levering producten in een ander land dan Nederland

Leveringskosten voor de levering van bepaalde (grote) producten, die plaats zal vinden in een ander land dan Nederland of België, worden apart berekend. Het is niet mogelijk om deze producten direct in de webshop af te rekenen. De klant dient hiervoor contact op te nemen met Indusigns. De leveringskosten zullen door Indusigns worden berekend en worden vervolgens medegedeeld aan de klant. Voor de levering van producten die zal geschieden in een ander land dan Nederland of België behoudt Indusigns zich het recht voor om af te wijken van de standaard leveringstermijn voor het bestelde product.

7. Privacy

Uw gegevens worden door ons opgeslagen in een persoonsregister. Indien u onze website bezoekt, dan herkent onze webserver uw domeinnaam en emailadres. Naast deze gegevens bewaren wij ook de informatie die u op onze website heeft geraadpleegd. Ook als u op onze website zelf informatie heeft achtergelaten, bijvoorbeeld over door u bestelde producten, dan bewaren wij die, met als doel onze website te verbeteren en de inhoud van de pagina op uw gebruik af te kunnen stemmen. Daarnaast gebruiken wij ze om de overeenkomst correct uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden van interessante acties en aanbiedingen. Wij stellen uw persoonsgegevens niet beschikbaar aan derde bedrijven voor marketingdoeleinden. Wel schrijft u zich automatisch in voor onze maandelijkse nieuwsbrief, waarvoor u uzelf kunt afmelden in de eerste ontvangen nieuwsbrief. Indien u bezwaar heeft tegen één van bovengenoemde activiteiten, dan kunt u contact met ons opnemen via info@indusigns.nl. Op eerste verzoek zullen wij uw gegevens verwijderen.

8. Google Privacy statement

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

9. Toepasselijk recht

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt het Nederlands recht op alle door Indusigns en haar klanten gesloten overeenkomsten.